LEK:s tjänsterLEK:s tjänster

Kontakta mig så diskuterar vi gemensamt om vad och hur mycket hjälp du behöver i just ditt företag. Hela eller delar av ekonomiadministrationen, långtidsuppdrag, vikariat, eller korttidsuppdrag vid arbetstoppar, du bestämmer.

 

www.creativewebdesign.se