LEK

Om företaget

LEK erbjuder snabb och effektiv hjälp till små och medelstora företag med: löpande bokföring, redovisning, skatt- och momsredovisning, bokslut och deklarationer. Erbjuder även övrig administration- och kontorsservice som kan behövas i ett företag. Det kan vara både löpande uppdrag och engångsuppdrag.


www.creativewebdesign.se